top of page

יזמות טכנולוגית

אימפקט חברתי

Social ImpTech

על המסלול

"יזמות אימפקט טכנולוגית" (Social ImpTech) מהווה מסלול בפרויקטי הגמר במחלקה לניהול בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר. המסלול מאפשר לסטודנטים ללמוד ולנתח בעיות חברתיות, להבין את העקרונות בקידום חברת הזנק ולהתנסות הלכה למעשה ביצירת פתרונות הנותנים מענה לקהלים גדולים בכל רחבי העולם.

על המסלול

ייחוד המסלול

המסלול מהווה אפיק יישומי וייחודי המאפשר לסטודנטים לשלב בין הידע והכלים שרכשו במהלך התואר לתהליכי עבודה ותכנים אליהם יחשפו. להלן חלק מהמאפיינים הייחודיים של המסלול:

 • הסטודנטים מגבשים בעצמם את הרעיונות למיזמים

 • "למידה תוך כדי התנסות" של כל שלבי קידום חברת הזנק (סטארטאפ) עד להצגה בפני משקיעים

 • יצירת חשיפה מקוונת ברמת הסטודנט והמיזם במדיות רלוונטיות

 • פיתוח מיומנויות רכות (soft skills)  – מנהיגות, עבודת צוות, הצגה וכיו"ב

 • העצמת מערך קשרים (social capital) של הסטודנטים עם גורמים מתעשיית ההיי-טק והמגזר השלישי

 • מנחים בעלי ניסיון רב בליווי וקידום סטארטאפים

מעבר לכל אלו, יוכלו המשתתפים להמשיך בקידום הפרויקט לכדי סטארטאפ בתמיכה של מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות.

דגש : מספר המשתתפים בתכנית מוגבל, יש להגיש את המועמדויות עד תאריך 1/9. בתאריך 4/9 יעודכנו המשתתפים האם הם התקבלו לתוכנית. המשתתפים יתחלקו עצמאית לקבוצות בתהליכי עבודה שיתקיימו בתחילת סמסטר א' מבין המשתתפים שיתקבלו לתכנית.

ייחוד המסלול

מטרת המסלול

למסלול שלוש מטרות מרכזיות:

 1. הכשרת סטודנטים, הלכה למעשה, בקידום יזמות וחדשנות טכנולוגית בעלת אימפקט חברתי

 2. הבנת העקרונות לביצוע חקר בעיות חברתיות ואתגרים אליהם נחשפים אנשים בעלי מוגבלויות

 3. שימוש בכל התכנים והנושאים שנלמדו במהלך התואר של הסטודנטים ככלי ליצירת פרויקט משמעותי ובעל פוטנציאל מסחור.

מטרת המסלול

נושאי מרכזיים

 • תהליך  התפתחות חברת סטארט-אפ 

 • הצוות המוביל: היזמים הטכנולוגי והעסקי, גורמים מובילים מהותיים

 • התוכנית העסקית

 • היתכנות טכנולוגית, היתכנות שוק

 • קניין רוחני   

 • משקיעי הון סיכון   

 • ניתוח סביבה ומתחרים   

 • סיכונים בחברת סטארט-אפ

 • המודל העסקי, מודל הרווח

 • תוכניות תמיכה לחברות סטארט-אפ

נושאי מרכזיים

תמיכה במשתתפים

לאורך שנת הפעילות זוכים המשתתפים לליווי ציוותי ופרטני ממנחים מנוסים, לקבלת משוב ממנטורים עסקיים וטכנולוגיים, סיוע מקצועי ביצירת תכנים שיווקיים (מצגת משקיעים, תקצירי מנהלים ופרופילים אישיים) ועוד. בנוסף, מתקיימות הרצאות וסדנאות בהובלת גורמים מנוסים ונציגי ארגונים חברתיים המסייעים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וצמצום פערים חברתיים.

תמיכה במשתתפים

האנשים מאחורי המסלול

יוסי שביט

מוביל המסלול

yossi.jpg
linkedin color.png

בתמיכת קרן רוטשילד

Rothschild.jpg
האנשים מאחורי המסלול

תמיכת המשך בקידום המיזמים

צוותים שיהיו מעוניינים בהמשך קידום הפרויקטים לכדי מיזמים טכנולוגיים יוכלו להינות מהשירותים הבאים המוצעים על ידי מרכז בנג'יס

 • מתחם החדשנות

 • מערך מנטורים

 • ליווי בעריכת תכנים באנגלית

 • הרצאות וסדנאות

 • מאגרי מידע מקוונים

תמיכת המשך בקידום המיזמים
מקורות
bottom of page