Couple Enjoying Outdoor

Impact Entrepreneurship as a Tool for Making Tourism Accessible for All

ניהול תיירות נגישה

“Accessibility is a central element of any responsible and sustainable tourism policy. It is both a human rights imperative, and an exceptional business opportunity. Above all, we must come to appreciate that accessible tourism does not only benefit persons with disabilities or special needs; it benefits us all.”

 

Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General

Couple Enjoying Outdoor

על הקורס

תיירות נגישה הינה מגמה עולמית המנסה להנגיש את עולם התיירות לכל האנשים ללא קשר למוגבלויות פיזיות,  קוגניטיבית ורגשית על בסיס ההנחה כי תיירות צריכה להיתפס כזכות חברתית.

הקורס "תיירות נגישה" הינו קורס אקדמי ייחודי לתלמידי התואר השני במחלקה לניהול מלונאות ותיירות, בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר. במהלך הקורס מתחלקים המשתתפים לצוותים ומגבשים רעיונות להנגשת עולם התיירות לאנשים בעלי מוגבלויות.

הקורס מובל בשיתוף בין המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, רשת מלונות הילטון, ארגון יד-שרה ובתמיכת קרן רוטשילד.

 

תהליך העבודה

הקורס מתקיים בגישת למידה תוך כדי עשיה ובמסגרתו המשתתפים זוכים לליווי על ידי צוות מנוסה, מקבלים משוב ממנטורים עסקיים וטכנולוגיים, נפגשים עם אנשים המתמודדים עם מוגבלויות שונות וזוכים לסיוע מקצועי ביצירת תכנים שיווקיים (הצגת משקיעים, תקצירי מנהלים ופרופילים אישיים).

במהלך הקורס מתקיימים מספר אירועי שיא המשתלבים בתהליך היזמי אותו עוברים המשתתפים לרבות אירוע האקתון, פעילות ביד שרה, סיורים, אירוע הצגת המיזמים בפני גורמי מפתח בתעשיה ועוד.

 
Couple Enjoying Outdoor

מטרות הקורס

הקורס נוצר בכדי לפתח כלים וידע בעבור המשתתפים וכן מתוך מטרה להשפיע על עולם התיירות. לקורס ארבע מטרות מרכזיות ברמת המשתתפים (הסטודנטים):

  1. ללמוד כיצד לערוך מחקר שוק  תוך מיקוד באתגרי נגישות בתיירות ולהבין את ההשפעתם של פתרונות וכיווני פעולה שונים.

  2. להכשיר מעשית בקידום יזמות וחדשנות טכנולוגית משלב גיבוש הרעיון ועד הצגתו בפני גורמי מפתח בתעשיה

  3. לאפשר חשיפה לעולם האימפקט ולמגמות גלובליות רלוונטיות

  4. הכרות עם תחום היזמות וההשקעה באימפקט בישראל ובעולם

כמו כן, ברמת עולם התיירות ישנו ניסיון מודעות בקרב מנהלים בענף האירוח לאינטרסים של אנשים עם מוגבלות וזאת מתוך מטרה לנהל טוב יותר את החוויה התיירותית שלהם בצורה אחראית ומכובדת.

 

נושאי הקורס

הקורס עוסק בשלוש עולמות תוכן מרכזיים – תיירות נגישה, עולם האימפקט ויזמות טכנולוגית. להלן יוצגו הנושאים המרכזיים עליהם יתקיים דיון במהלך הקורס בכל עולם תוכן:

עולם האימפקט

  • ​בניית מודל השפעה (אימפקט) וניהול מדדי ביצוע (KPI)

  • כלים לבחינת השפעה (אימפקט)

  • שווקי וקהלי מטרה מנקודת מבט של עולם האימפקט

  • תרגום ההשפעה לערך פיננסי נוסף

עולם הסטארטאפים

  • שלבים בקידום חברת הזנק (סטארט-אפ)

  • היתכנות טכנולוגית וכדאיות שוק

  • ניתוח סביבה ומתחרים

  • סיכונים בחברת סטארטאפ

  • התוכנית העסקית

  • קניין רוחני

  • אסטרטגיות של סטארטאפים

  • מצגת משקיעים

תיירות נגישה

  • תיירות לכולם: חובה חברתית?

  • הבנת ההבדל בין נכות לליקוי למוגבלות

  • אנשים עם מוגבלות כפלח (סגמנט) בעולם התיירות

  • כיצד התייחסו לאנשים עם מוגבלות לאורך ההיסטוריה האנושית

  • סקירת הסוציולוגיה והפסיכולוגיה של תיירות נגישה

  • חשיבות התיירות לאיכות חייהם של אנשים

  • תיירות נגישה - מסגרת חוקית ותקנים טכניים

  • שותפות פרטית ציבורית המקדמת נגישות (ניתוח מקרי מבחן)

  • מחקרים על חוויה תיירותית של אנשים עם מוגבלות (ניתוח מקרי מבחן)

 
Couple Enjoying Outdoor

האנשים מאחורי הקורס

פרופ' יניב פוריה

מרצה הקורס

ראש המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

גלעד שלוש

נציג תעשיה

סמנכ"ל משאבי אנוש, מלונות הילטון ישראל

אביגיל בלס

רכזת ומתרגלת הקורס

Title ;saldkfjslkd flskd jflskdf j;lskad jflsakd

 

תמיכת המשך בקידום המיזמים

צוותים שיהיו מעוניינים בהמשך קידום הפרויקטים לכדי מיזמים טכנולוגיים יוכלו להינות מהשירותים הבאים המוצעים על ידי מרכז בנג'יס

  • מתחם החדשנות

  • מערך מנטורים

  • ליווי בעריכת תכנים באנגלית

  • הרצאות וסדנאות

  • מאגרי מידע מקוונים