top of page

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

משפיעים על החברה

bgu.png

יום שלישי עם דן אריאלי

איך לשפר את החיים עם כלכלה  התנהגותית ?

14/5/19 בין השעות 9:00-18:30

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האירוע מורכב משלושה חלקים:

הרצאת פתיחה

סדנה התנסותית בכלכלה התנהגותית

הרצאת סיכום

dan-ariely-usi-2017.jpg

בחלק הראשון תתקיים הרצאת פתיחה בנושא "כלכלה התנהגותית כדרך לשיפור החיים" בה יציג פרופ׳ דן אריאלי את העקרונות הבסיסיים של הכלכלה ההתנהגותית וביטוייה בחיי היום יום. בנוסף יוצגו כלים ספציפיים שנוכל ליישם כדי לשפר היבטים רבים בחיינו. 

בחלק השני תתקיים סדנה התנסותית בהנחיית פרופ' דן אריאלי. המשתתפים יתנסו ביישום מסגרת החשיבה של כלכלה התנהגותית. העבודה תעשה בצוותים ותתמקד בזיהוי בעיות יום-יומיות בתחומים של התנהגות כלכלית, התנהגות בריאותית והתנהגות חברתית. הצוותים ישתמשו בכלים של כלכלה התנהגותית להגדרה יצירתית של הבעיות שזיהו, תוך הצבעה על המנגנונים הלא-רציונליים בבסיס התופעות ויפתחו רעיונות "מחוץ לקופסה" ודרכי התערבות לפתרון הבעיות שזיהו. 

הצוותים יקבלו ליווי והנחייה מחוקרים העוסקים בכלכלה התנהגותית ויוערכו ע"י מומחים מחברת "קיימא" (העובדים עם פרופ' דן אריאלי).. שלושת הצוותים המצטיינים יציגו את עבודתם תוך שיח עם פרופ' דן אריאלי בהרצאה המסכמת של היום ויקבלו כשי נוסף ספר עם חתימתו של פרופ' דן אריאלי. בנוסף, לכל משתתפי הסדנה ההתנסותית יוענק שי: תעודת השתתפות בחתימתם של פרופ' דן אריאלי ודיקן הפקולטה לניהול.

בחלק השלישי של היום תתקיים הרצאה מסכמת בנושא "השפעה חברתית ויזמות חברתית בראי הכלכלה ההתנהגותית". בהרצאה יסביר פרופ' דן אריאלי כיצד ניתן להשתמש בכלים של כלכלה התנהגותית לקידום יזמות חברתית. בסיום ההרצאה כל משתתפי הסדנה ההתנסותית מוזמנים לאירוע חברתי יחד עם מנחי הסדנה, מומחי חברת "קיימא" ופרופ' דן אריאלי.

ההשתתפות באירוע ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש

 

ניתן להירשם לאחד משלושת החלקים של היום:

  • הרצאות הפתיחה

  • הרצאת הסיכום

  • יום המלא - שתי ההרצאות והסדנה התנסותית*

*ההרשמה ליום המלא מוגבלת ל-75 משתתפים וכרוכה בהגרלה כמוסבר בסעיף "הרשמה"

סדר היום

חלק ראשון

8:30- 9:00        התכנסות וכיבוד אולם זוננפלד (בנין 72)

9:00-10:30       ברכות + הרצאת פתיחה

                         כלכלה התנהגותית כדרך לשיפור החיים | פרופ' דן אריאלי

 

חלק שני

10:30-10:45    קפה + חלוקת המשתתפים לצוותים בהגרלה

10:45-12:00    עבודת צוותים חלק א'

                       ליווי מקצועי: חוקרים מהפקולטה לניהול, ומומחים מחברת "קיימא" – בנין 15, הפקולטה לניהול

12:00-13:00    ארוחת צהרים במתחם הפקולטה לניהול (למשתתפי הסדנה)

13:00-14:00    עבודת צוותים חלק ב'

                       הערכת תוצרי עבודות הצוותים ע"י מומחי חברת "קיימא" וקבלת משוב. צוותים נבחרים יעבדו בשלב זה עם                             פרופ' דן אריאלי

14:00-14:30    עבודת צוותים חלק ג' 

                       סיכום וליטוש המצגת של הנבחרים

14:30-15:00    הצגת צוותים נבחרים בפורום הצוותים הכללי

                       פרופ' דן אריאלי יבחר את שלושת הצוותים המצטיינים שיציגו את עבודתם בשיח עימו בהרצאה המסכמת

15:00-15:30    קפה ומאפה (למשתתפי הסדנה)

חלק שלישי

15:30-17:00   הרצאת סיכום השפעה חברתית ויזמות חברתית בראי הכלכלה ההתנהגותית – פרופ' דן אריאלי.

17:00-18:30   התכנסות משתתפי הסדנה לסיכום היום יחד עם החוקרים, מומחי חברת "קיימא" ופרופ' דן אריאלי

הרשמה

הרשמה

ההרשמה תיעשה באתר האינטרנט בין התאריכים 31/3 ועד לתאריך 27/4.

חלוקת הכרטיסים תיערך בדוכנים שיוצבו באוניברסיטה בתאריכים 29-30/4 ו- 5-6/5. הכרטיסים ימסרו לנרשמים בלבד.

 

ניתן להירשם לאחד מהחלקים הבאים:

 

  • הרצאת פתיחה - "כלכלה התנהגותית כדרך לשיפור החיים" – פרופ' דן אריאלי

  • הרצאת סיכום - "השפעה חברתית ויזמות חברתית בראי הכלכלה ההתנהגותית" – פרופ' דן אריאלי

  • סדנה התנסותית בכלכלה התנהגותית- יום מלא ​​

 

דגש: מפאת מספר מקומות מצומצם, ההשתתפות ביום הפעילות המלא תיקבע בהגרלה בין הנרשמים. מי שלא יעלה בגורל יוכל לבחור להיות ברשימת המתנה ו/או לקבל מקום להרצאת הפתיחה או להרצאת הסיכום.

נגישות

האירוע הינו אירוע נגיש, להלן מידע על הנגישות הפיסית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומפת הנגישות.

אנשים בעלי מוגבלויות המעונינים להגיע עם חיית שירות (כלב נחייה / כלבי שירות) יכולים להגיע עם חיות אלו לאירוע. במידת הצורך יבצועו התאמות ויהיה שימוש בציוד מותאם לצורך הנגשת התכנים, הרצאות וכל מרכיב אחר באירוע. לצורך ביצוע התאמות אלו יש לעדכן את צוות האירוע במהלך הרישום. 

בכל שאלה ניתן לפנות למרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות בדוא"ל bengisc@som.bgu.ac.il ובמהלך האירוע ניתן לפנות ליוסי שביט ורייצ'ל אייזנמן - צוות מרכז בנג'יס בכל שאלה או בקשה בנושא נגישות. 

handicap-759184_1280.png
bottom of page